Rezerwaty Rezerwaty

Rezerwat Czapliniec

Rezerwat Czapliniec jest jednym z najstarszych rezerwatów przyrody województwa warmińsko-mazurskiego.

Rezerwat "Czapliniec" utworzony został w 1947 r. (Dz. Woj. Olsz. Nr 10 poz. 81) na powierzchni 17,10 ha, w całości na terenie zarządzanym przez Lasy Państwowe. Położony jest w gminie Mikołajki, na terenie leśnictwa Łuknajno.

Celem utworzenia rezerwatu była ochrona kolonii czapli siwej Ardea cinerea. Od 1979 roku nie stwierdzono w rezerwacie występowania tego gatunku. Mimo to, postanowiono dalej chronić ten obszar, ze względu na fragment boru mieszanego z dorodnym drzewostanem sosnowym, pojedynczymi świerkami i dębami w wieku 170-200 lat, na których gnieździły się dawniej czaple siwe.