Rezerwaty Rezerwaty

Rezerwat Jezioro Łuknajno

Rezerwat jest objęty ochroną międzynarodową jako rezerwat Biosfery. Łuknajno jest wpisane na listę światowego dziedzictwa przyrodniczego.

Rezerwat Jezioro Łuknajno utworzony został w 1947 roku (Dz. Woj. Olsz. Nr 10 poz. 81), objęto go ochroną już w 1937 roku. Powiększono Rozporządzeniem nr 18 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 03.09.2004 r.

Całkowita powierzchnia rezerwatu wynosi 1189,11 ha. Obejmuje on całe jezioro Łuknajno wraz z 300 metrowym pasem trzcinowisk, powiększonych obecnie o grunty Nadleśnictwa Maskulińskie. Powierzchnia pod zarządem nadleśnictwa wynosi 30,40 ha.

Celem rezerwatu jest ochrona miejsc lęgowych licznych gatunków ptaków wodnych i błotnych głównie: kormoranów, mew śmieszek i kaczek hełmiatek oraz jednej z największych w Europie ostoi łabędzia niemego Cygnus olor. Na terenie rezerwatu występuje ponad 175 gatunków ptaków.

Wokół jeziora Mazurski Park Krajobrazowy poprowadził ścieżkę dydaktyczną i wybudował wieże obserwacyjne.
W celu zapewnienia spokojnego bytowania ptaków, wpływanie na wody jeziora jest zabronione.