Rezerwaty Rezerwaty

Rezerwaty przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie znajduje się sześć rezerwatów przyrody.

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie znajduje się sześć rezerwatów przyrody:

  • Rezerwat Jezioro Łuknajno,
  • Rezerwat Czapliniec,
  • Rezerwat Jezioro Lisiny,
  • Rezerwat Jezioro Nidzkie,
  • Rezerwat Krutynia Dolna.
  • Pierwos (część)

 Rezerwat Jezioro Łuknajno został uznany przez UNESCO, za Światowy Rezerwat Biosfery.

Nazwa rezerwatu

Rok powołania

Typ rezerwatu

Powierzchnia w ha

Jezioro Nidzkie

1972

Krajobrazowy

1081,65

Krutynia

1989

Krajobrazowy

831,18

Stary Czapliniec

1947

Leśny

16,34

Jezioro Lisunie

1958

Wodny

4,71

Jezioro Łuknajno

1947

Faunistyczny

30,40

Pierwos (część)

1987

Leśny

1,22