Wydawca treści Wydawca treści

Szlaki konne Nadleśnictwa Maskulińskie

Od dnia 01 sierpnia 2016r.w Nadleśnictwie Maskulińskie udostępnione zostaną 3 szlaki konne: „Majdan", „Zełwągi" i „Karwica".

Regulamin korzystania ze szlaków konnych w Nadleśnictwie Maskulińskie- obowiązuje od 01 sierpnia 2016r.