Wydawca treści Wydawca treści

URZĄDZANIE LASU

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat.

Plan urządzenia lasu jest podstawowym dokumentem gospodarki leśnej opracowywanym przez specjalistyczne jednostki lub inne podmioty wykonawstwa urządzeniowego. Sporządzany jest na okres 10 lat, według stanu na dzień 1 stycznia pierwszego roku obowiązywania planu. Plan urządzenia lasu jest zatwierdzany przez Ministra Środowiska.

 
W skład planu urządzenia lasu nadleśnictwa wchodzą:

- dane inwentaryzacji lasu (część inwentaryzacyjna);
- analiza gospodarki leśnej w minionym okresie;
- program ochrony przyrody;
- część planistyczna.
 

Plan urządzenia lasu wykonywany jest na podstawie obowiązującej w Lasach Państwowych instrukcji.
Instrukcja urządzenia lasu

Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Maskulińskie dostępny jest w biurze nadleśnictwa, przy ulicy Rybackiej 1, w Rucianem-Nidzie.