Wydawca treści Wydawca treści

ZASOBY LEŚNE

Nadleśnictwo Maskulińskie prowadzi gospodarkę wielofunkcyjną, która w swoich założeniach łączy trwałe zrównoważenie funkcji gospodarczych - racjonalną gospodarkę drewnem - z systemem ochrony przyrody i kształtowania środowiska oraz zadaniami lasów względem społeczeństwa, w zakresie nauki, turystyki i wypoczynku.

W Nadleśnictwie Maskulińskie realizowana jest działalność podstawowa, przez pozyskanie i sprzedaż drewna,  hodowlę i ochronę lasu, ochronę przeciwpożarową, nasiennictwo i selekcję - w tym pozyskanie i sprzedaż nasion drzew leśnych. Działalność uboczna i dodatkowa realizowana jest przez pozyskanie i sprzedaż choinek oraz gospodarkę łowiecką.

Sosna, fot. Ewelina Łopatko

Jednym z celów gospodarki leśnej jest produkcja drewna – stałe dostarczanie surowców najwyższej jakości – bez szkody dla środowiska.
Nadleśnictwo posiada najnowocześniejsze urządzenie wielooperacyjne: harwestery i forwardery, służące do ścinki, obróbki i zrywki drewna. Dzięki ich wykorzystaniu zmniejszamy szkody jakie powstają podczas prowadzenia zrębów - pierwszego etapu odnowienia drzewostanów.

 

 

 

ZASOBY LEŚNE NADLEŚNICTWA MASKULIŃSKIE