Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty turystyczne

Miejsca biwakowania, punkty widokowe, miejsca postoju pojazdów...

 

Zanocuj na polu biwakowym

 

Miejscami biwakowania i punktami widokowymi w nadleśnictwie Maskulińskie są przede wszystkim dawne bindugi - miejsca spławiania drewna. Te otwarte polany przy brzegach jezior wykorzystuje się od wielu lat na cele turystyczne, ze względu na walory krajobrazowe.

O możliwości funkcjonowania miejsca biwakowania w nadleśnictwie Maskulińskie decyduje wiele aspektów związanych min. z ochroną przyrody, krajobrazu, koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz odpowiednich warunków sanitarnych. Pola biwakowe zarządzane są przez dzierżawców, którzy na bieżąco dbają o spełnienie tych wymogów.

 

 

Na terenie nadleśnictwa funkcjonuje 14 miejsc biwakowania:

  

   "Iznota przy Moście" – nad Rzeką Krutynia;

    "Zielona", "Bobrowa", "Drapacz" i "Lasek"  - nad Jeziorem Nidzkim;

    "Nabrzeże" - nad Jeziorem Guzianka Wielka;

    "Goły Rożek", "Przy Siatce",  „Niska”, "Flosek", "W Zatoce" nad Jeziorem Bełdany;

   „Przy Promie” i "Koło Promu" - nad Jeziorem Mikołajskim;

    "Kokoszka" - nad Jeziorem Tałty;

 

 

 

Lokalizacja biwaków oraz kontakty do prowadzących pola znajdują się na stronie www.czaswlas.pl

 

Pomosty na jeziorach, przylegające do gruntów w zarządzie Lasów Państwowych, nie są własnością nadleśnictwa. W związku z tym Nadleśnictwo Maskulińskie nie ponosi odpowiedzialności za ich stan techniczny oraz za bezpieczeństwo osób z nich korzystających.

 

 

 

Podziwiaj krajobraz w miejscach widokowych

 

Obiekty turystyczne na wschodnim brzegu Jeziora Nidzkie - "Wysoka I", "Wysoka II", "Rybacza Buda", "Łysa" i "Sowi Róg" od 2014 roku nie pełnią roli pól biwakowych –
są to aktualnie miejsca widokowe.

 

Lokalizacja miejsc widokowych na stronie www.czaswlas.pl

Pozostałe miejsca widokowe – skarpa po dawnym ośrodku „Polfa” przy Jeziorze Nidzkim oraz skarpa przy jeziorze Bełdany, podobnie jak dawne pola biwakowe, aktualnie służą  wyłącznie do wypoczynku dziennego. W miejscach widokowych biwakowanie i palenie ognisk nie jest dozwolone - kwestie te reguluje ustawa z dnia 28 września 1991 o lasach.  Wyjątek stanowi biwakowanie na terenie udostępnionym w ramach programu „Zanocuj w lesie”

https://maskulinskie.bialystok.lasy.gov.pl/program-zanocuj-w-lesie-

 

Parkuj w lesie wyłącznie na wyznaczonych miejscach postoju pojazdów

 

Nadleśnictwo udostępnia na potrzeby odwiedzających 32 miejsca postoju pojazdów. Są to miejsca oznakowane w terenie, w których można zaparkować samochód i udać się na wycieczkę do lasu. Prosimy pamiętać, że samochodem na drogi leśne nie wolno wjeżdżać. Brak szlabanu nie uprawnia do wjazdu na drogi wewnętrzne.

Lokalizacja miejsc postoju pojazdów na stronie www.czaswlas.pl

 

Korzystaj z lasu, nie lekceważ zagrożeń

Zachęcamy do odpoczynku w Puszczy Piskiej. Prosimy o zapoznanie się z regulaminami korzystania z obiektów turystycznych. Mogą być one źródłem odpowiedzi na wiele niejasnych kwestii.

https://maskulinskie.bialystok.lasy.gov.pl/zasady-korzystania-z-obiektow-oraz-szlakow-turystycznych-i-edukacyjnych

 

Prosimy pamiętać, że tereny leśne mogą stanowić źródło różnych zagrożeń -ukąszenia owadów, warunki atmosferyczne, dziko żyjące zwierzęta, ukształtowanie terenu, oblodzona, śliska nawierzchnia ect. Ponadto obiekty i szlaki turystyczne w nadleśnictwa znajdują się w przeważającej większości pod drzewami. Dbamy o Państwa bezpieczeństwo, jednak prosimy o zachowanie ostrożność i zwracanie uwagi na zagrożenia - sami najlepiej ocenicie ryzyko.

 

 

Szczegółowe informacje i lokalizacje obiektów turystycznych Nadleśnictwa Maskulińskie znajdują się na stronie www.czaswlas.pl

 

Zachęcamy również do korzystania z mapy zagospodarowania turystycznego Banku Danych o Lasach https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

oraz aplikacji mobilnej mBDL.