Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Chronionego Krajobrazu

Obszary Chronionego Krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszary Chronionego Krajobrazu obejmują większe powierzchnie odznaczające się mało zniekształconym środowiskiem, o zachowanej równowadze ekologicznej i wysokich walorach naturalnego krajobrazu. Służą zachowaniu cennych elementów krajobrazu przyrodniczego i kulturowego oraz stanowią obszary przeznaczone dla turystyki i rekreacji.

 

Na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie znajdują się następujące Obszary Chronionego Krajobrazu:

- "Kraina Wielkich Jezior Mazurskich" - powierzchnia 85 527,00 ha, w powiatach: węgorzewskim, giżyckim i mrągowskim. Północna część Nadleśnictwa Maskulińskie, fragmenty leśnictw Mikołajki i Baranowo, znajduje się w jego granicach.

- "Puszcza i Jeziora Piskie" - powierzchnia 43 629,80 ha, w powiecie piskim. W jego granicach znajduje się część Nadleśnictwa Maskulińskie, fragmenty leśnictw Guzianka, Krzyże, Zaroślak, Leśny Fort, Czapla, Dębowo i Ruciane, wokół Jeziora Nidzkiego.

- "Obszar Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Wschód" - powierzchnia 9 250,00 ha, w powiecie mrągowskim. W jego granicach znajduje się fragment Nadleśnictwa Maskulińskie, północna część leśnictwa Łuknajno.

- "Obszar Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Zachód" - powierzchnia 7 381,00 ha, w powiecie mrągowskim. W jego granicach znajduje się fragment Nadleśnictwa Maskulińskie, zachodnia część leśnictwa Mikołajki.

- "Obszar Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Ruciane-Nida" - powierzchnia 1 636,50 ha, w powiecie piskim. W jego granicach znajduje się fragment Nadleśnictwa Maskulińskie, północna część leśnictw Krzyże i Ruczaj, południowo-zachodnia część leśnictwa Guzianka i zachodnia część leśnictwa Ruciane.