Wydawca treści Wydawca treści

Mazurski Park Krajobrazowy

Mazurski Park Krajobrazowy jest jednym z największych parków krajobrazowych w Polsce.

Mazurski Park Krajobrazowy został utworzony w grudniu 1977 r., w celu zachowania wartości historycznych i kulturowych Polski
północno-wschodniej, mazurskiego krajobrazu jeziornego oraz bogatej flory i fauny Mazur.
Więcej informacji na stronie: www.parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/mazurski/

 

Na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego utworzono 11 rezerwatów:
- Czapliniec - rezerwat ornitologiczny, pow. 17,10 ha;
- Czaplisko-Ławny Lasek - rezerwat ornitologiczny, pow. 7,62 ha;
- Jezioro Lisiny - rezerwat florystyczny, pow. 15,78 ha;
- Jezioro Łuknajno - rezerwat ornitologiczny, pow. 709,97 ha;
- Jezioro Warnołty - rezerwat krajobrazowo-ornitologiczny, pow. 373,3 ha;
- Krutynia - rezerwat krajobrazowo-leśny, pow. 273,12 ha;
- Krutynia Dolna - rezerwat krajobrazowo-florystyczno-faunistyczny, pow. 969,33 ha;
- Królewska Sosna - rezerwat leśno-torfowiskowy, pow. 103,76 ha;
- Pierwos - rezerwat krajobrazowo-florystyczno-faunistyczny, pow. 605,48 ha;
- Strzałowo - rezerwat leśny, pow. 14,12 ha;
- Zakręt - rezerwat torfowiskowo-leśny, pow. 105,8 ha.

Rezerwaty Czapliniec, Jezioro Lisiny, Jezioro Łuknajno, Jezioro Warnołty i Krutynia Dolna znajdują się w granicach administracyjnych Nadleśnictwa Maskulińskie.