Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Nadleśnictwo Maskulińskie z siedzibą w Rucianem-Nidzie wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Maskulińskie znajdują się grunty sześciu gmin:
Pisz, Mrągowo, Mikołajki, Ruciane, Orzysz, Piecki, a także miast: Mikołajki i Ruciane-Nida. Na terenie administrowanym przez nadleśnictwo znajdują się dwa miasta: Ruciane-Nida i Mikołajki.

Jezioro Nidzkie, fot. Ewelina Łopatko

Teren Nadleśnictwa Maskulińskie obfituje w jeziora, które najczęściej mają kształt rynien: Jez. Nidzkie, Jez. Bełdany i Jez. Mikołajskie, połączonych ze sobą sztucznymi kanałami lub naturalnymi, poszerzonymi przez ludzi ciekami.
Wszystkie rzeki znajdujące się na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie należą do dorzecza Narwi-Wisły. Najważniejszą z nich jest Krutynia, będąca największym dopływem Wielkich Jezior Mazurskich.
Poza obfitością wód charakterystyczne dla Nadleśnictwa Maskulińskie są tereny bagienne. Największe ich powierzchnie występują w środkowej i południowej części Nadleśnictwa. Bagna towarzyszą również większości rzek i jezior. Na skutek intensywnych prac melioracyjnym (przeprowadzonych do lat 30. ubiegłego wieku) i osuszaniu, powierzchnia bagien ulega stopniowemu zmniejszaniu. Aby temu zapobiec Nadleśnictwo Maskulińskie realizuje projekt małej retencji nizinnej.