Położenie

Nadleśnictwo Maskulińskie z siedzibą w Rucianem-Nidzie wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Historia

Nazwa Nadleśnictwo Maskulińskie pochodzi od nazwiska pierwszego po II wojnie światowej nadleśniczego - inż. Mariana Maskulińskiego.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Projekty i fundusze

„Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”.