Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej.

Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.


Na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie występuje 45 pomników przyrody, tym:
Na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie występuje:
- 33 pojedynczych drzew (głównie są to dęby szypułkowe)
- 10 grup drzew
- 1 aleja lipowa
- 1 stanowisko kłoci wiechowatej


Jednymi z najciekawszych naszych pomników przyrody są: ponad 300-letni "Dąb Dobko", rosnący nad Jeziorem Guzianka Wielka, naprzeciwko Wyłuszczarni Nasion oraz Dąb Perkun rosnący przy ścieżce dydaktycznej „Śladami Gałczyńskiego.