Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy.

Użytki ekologiczne, to pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie znajdują się trzy użytki ekologiczne:


- "Torfowisko Zełwąga", gmina Mikołajki, całkowita powierzchnia 4,25 ha, powierzchnia w zarządzie nadleśnictwa 1,57 ha. Ochroną objęte jest stanowisko wierzby borówkolistnej Salix myrtilloides. "Torfowisko Zełwąga" jest  torfowiskiem przejściowym ze sztucznie obniżonym poziomem wód gruntowych, porośniętym kilkudziesięcioletnim drzewostanem sosnowym z domieszka brzozy.

- "Prawdowskie Wzgórze", gmina Mikołajki, całkowita powierzchnia 1,50 ha, powierzchnia w zarządzie nadleśnictwa 1,15 ha. Celem utworzenia użytku ekologicznego była ochrona piaszczystego wzgórza z licznie występującym rojnikiem pospolitym Sempervivum soboliferum.


- "Grąd Wygryny", gmina Ruciane-Nida, całkowita powierzchnia 18,75 ha, powierzchnia w zarządzie nadleśnictwa 13,45 ha. Ochroną objęte jest unikalne w Polsce północno-wschodniej siedlisko grądu z kokoryczką pełną Corydalis solida.